Pieter Edelman
17 April 2009

IBM‘s fabclub heeft zijn hoge-k metalen gate-technologie voor het 28-nanometerknooppunt onthuld. De alliantie van Chartered, Global Foundries, IBM, Infineon en Samsung denkt deze op zijn vroegst in de tweede helft van 2010 in te kunnen zetten. Afgelopen maand heeft de groep een evaluatiekit uitgebracht.

Volgens de fabclub is de 28-nanometertechnologie vooral een upgrade van de 32-nm-versie, die vorig jaar uitkwam. Een design is zonder ingrijpende wijzigingen om te zetten naar het nieuwe knooppunt. Beide processen werken met 193 nm-immersielithografie en ondersteunen zeven tot negen metaallagen, gatelengtes van 30 nanometer en koperen interconnects.