1 July 2014

IBM, Astron en de Rijksuniversiteit Groningen richten een onderzoekscentrum voor grootschalige data op, het European Research Center for Exascale Technology (Ercet). Wetenschappers van de drie organisaties gaan binnen het centrum werken aan onderzoeksthema’s waarvan ze de komende decennia een grote impact op de maatschappij verwachten. Het centrum is een vervolgstap op de bestaande initiatieven zoals Dome en Target, en de onderzoeksthema’s sluiten hier dan ook op aan. Naar verwachting zullen verschillende bedrijven zich de komende maanden aansluiten.

Het eerste thema wordt energieregulering bij een stijgend aanbod aan duurzame bronnen. IBM-onderzoekers gaan hun kennis rond smartgrids uit het buitenland toepassen op de Nederlandse situatie, en de RUG gaat met behulp van simulaties werken aan nieuwe materialen om energie op te slaan. Onder deze lijn wordt ook onderzoek naar energie-efficiëntere supercomputers geschaard.

Daarnaast wordt grootschalige gezondheidszorgdata een thema. Samen met het UMC Groningen loopt er al geruime tijd het Lifelines-project om ruim 165 duizend personen over een periode van dertig jaar te monitoren. Het Ercet wil nu samen met de acht universitair medische centra een beveiligde cloudomgeving bouwen voor het delen van medische gegevens.

De derde onderzoekslijn wordt waterbeheer. Het Ercet gaat hiervoor werken aan cognitieve algoritmes voor het simuleren van neerslag en de impact die dat heeft op dijken en de kustlijn.

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!