Pieter Edelman
18 August 2011

IBM heeft de eerste twee proefversies gefabriceerd van een processor gebaseerd op de werking van hersenen en er succesvol enkele simpele toepassingen mee uitgevoerd zoals navigatie, machinevisie, patroonherkenning, associatief geheugen en classificatie. De chips zijn onderdeel van het Synapse-project, dat 16,1 miljoen dollar had gekregen van het Amerikaanse Darpa-agentschap. Voor de volgende fase stelt het agentschap 21 miljoen dollar beschikbaar aan IBM en zijn academische partners.

Het project richt zich op chips die werken met dezelfde principes als hersenen, in plaats van met een traditionele Von Neumann-architectuur. In hersenen integreren neuronen (zenuwcellen) gelijktijdig de signalen van een groot aantal inkomende verbindingen en naar aanleiding daarvan geven ze al dan niet een signaal aan hun uitgaande verbindingen. De verbindingen tussen de zenuwcellen zijn daarbij aan verandering onderhevig, zodat het systeem kan leren.

De onderzoekers denken dat met deze architectuur problemen zijn aan te pakken waar traditionele processoren moeite hebben maar die neurale netwerken goed afgaan, zoals visie en leren. Het gaat dan doorgaans om systemen waarbij de inputs van een groot aantal sensoren onder veranderende omstandigheden met elkaar geïntegreerd moeten worden.

De proefchipjes van IBM, gefabriceerd in een SOI-proces op 45 nanometer, zijn nog erg bescheiden met een netwerk van 256 neuronen. De ene versie bevat 65 duizend lerende verbindingen, de andere 262 duizend programmeerbare versies. De ultieme visie is om een systeem te bouwen met tien miljard neuronen en honderd biljoen onderlinge verbindingen, dat qua energieverbruik hetzelfde presteert als het brein.

 advertorial 

The waves of Agile

Derk-Jan de Grood has created a rich source of knowledge for Agile coaches and leaders. With practical tips to create a learning organization that delivers quality solutions with business value. Order The waves of Agile here.