René Raaijmakers
13 September 2005

ICT Automatisering wil weer groeien.

Daarbij kijkt Nederlands grootste aanbieder van embedded-softwarediensten vooral over de grenzen. De divisie ICT Embedded verwacht toekomstige ontwikkelingen voor een belangrijk deel in het buitenland. ’Het streven is om in de desbetreffende markten zoveel mogelijk met lokale mensen te werken‘, zegt het bedrijf in een persbericht. Als gevolg daarvan wil ICT in de toekomst meer buitenlandse vestigingen openen. De komende maanden komt er al een tweede Duitse vestiging bij in de regio Stuttgart. Nabij zijn Duitse vestiging in München kan ICT nauwelijks aan mensen komen. Daardoor overweegt het een acquisitie in Duitsland. Om beter in te kunnen spelen op kostenverlagingen bij afnemers denkt het bedrijf erover om ook een vestiging te starten in Slowakije.

ICT boekte in de eerste helft van 2005 een nettowinst van 3,3 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2004 was dat nog 2,4 miljoen euro. De omzet steeg het afgelopen halfjaar met bijna 7 procent naar 34,7 miljoen euro, met name door de goede ontwikkeling bij de niet-embedded activiteiten ICT Solutions.

ICT spreekt van een ’licht herstel‘ na jaren van dalende investeringen in zijn markten. De grootste Nederlandse aanbieder van embedded-softwarediensten is echter nog voorzichtig. ’De markt blijft zich kenmerken door druk op de budgetten rond projecten en investeringen bij klanten‘, aldus het Eindhovense bedrijf. ICT verwacht dat de winst over het tweede halfjaar 2005 licht hoger uitkomt dan de winst in het eerste halfjaar van 2005.

Omzet en winststijging waren het gevolg van licht gestegen tarieven bij zowel ICT Embedded als ICT Solutions. De verbeterde bezettingsgraad had direct een grote impact. De gemiddelde omzet per medewerker steeg daardoor met 12 procent naar 43.921 euro (39.170 euro in 2004). De gemiddeld nettowinst per medewerker steeg met 50 procent naar 4515 euro (3008 euro in de eerste helft van 2004).

Het aantal medewerkers daalde per 30 juni 2005 licht naar 744. Eind 2004 waren dat er nog 747. Ter vergelijking: in de jaren 2000, 2001 en 2002 was het gemiddeld aantal medewerkers nog respectievelijk 917, 979 en 931 medewerkers. ICT zegt in de tweede helft van 2005 veel aandacht te zullen besteden aan personeelswerving voor het Duitse kantoor. Het bedrijf wil daarvoor ook wervingsactiviteiten ontplooien in India. De eerste instroom uit India naar Duitsland verwacht ICT in het eerste kwartaal van 2006.

De omzet ICT Embedded steeg over de eerste helft van 2005 licht naar 18,3 miljoen euro. In de eerste helft van 2004 zette de embedded tak nog 18,0 miljoen euro om. Doordat een aantal professionals overstapte van ICT Embedded naar ICT Solutions nam het aantal werkzame embedded medewerkers af tot 414 per 30 juni 2005, ten opzichte van 434 per ultimo 2004.

De mobiele-communicatiemarkt kenmerkt zich volgens ICT door onzekerheid. In Duitsland werkte het bedrijf voor Siemens dat zijn verlieslijdende mobiele poot afgelopen juni verkocht aan Benq. Wijzend hierop, schrijft ICT in zijn persbericht: ’De overname van een belangrijke klant door een andere onderneming heeft op basis van de huidige inzichten geen materiële gevolgen in 2005. Op basis hiervan verwacht ICT dat de winst over het tweede halfjaar 2005 licht hoger uitkomt dan de winst in het eerste halfjaar van 2005.‘ ICT zegt ook minder makkelijk geschikt personeel te kunnen werven bij zijn Duitse vestiging in München. Het gevolg is dat branche Mobile Communications momenteel ongeveer 20 procent bijdraagt aan de omzet van ICT. Een jaar geleden was dat nog 25 procent.

ICT‘s branche Home Entertainment laat een stabiele ontwikkeling zien. ICT slaagde erin voor deze activiteit nieuwe klanten en opdrachten te verwerven. Dit compenseert de gedeeltelijke verplaatsing van activiteiten naar Azië bij een afnemers als Philips. ICT was in staat om met één van haar afnemers in deze business afspraken te maken in de vorm van licenties per verkochte eenheid product.

Automotive liet een sterk herstel zien. De automobielmarkt blijft zich kenmerken door kostenreducties. Dat zet tarieven onder druk, maar het schept ook behoefte aan diensten van ICT die afnemers in staat stellen om kosten te verlagen en vaste prijsprojecten uit te besteden. ICT zegt in automotive nieuwe klanten te hebben en bovendien meer opdrachten te krijgen bij bestaande afnemers.

0591310325200
De verkoop van Siemens‘ mobiele-telefoondivisie aan het Taiwanese Benq heeft volgens ICT geen gevolgen voor zijn Duitse activiteiten.

In de halfgeleidermarkt verbeterden de activiteiten licht. Door investeringen in het verleden en preferred supplierships heeft ICT een goede positie om hiervan te profiteren. ICT focuste zich in het verleden op chipproducenten, maar verbreedt zijn marktfocus nu naar professionele systemen.

Diensten in medisch markten hebben het moeilijk. De Medical-poot heeft te maken met klanten die de nadruk leggen op kostenbeheersing. ICT denkt zich daar te kunnen onderscheiden door investering in kennis en specialisatie. De omzet binnen deze branche bleef in het eerste halfjaar van 2005 stabiel.