Nieke Roos
6 March 2017

Het vierde kwartaal heeft ICT Group een omzet geboekt van 26,6 miljoen euro, 32 procent meer dan in dezelfde periode van 2015. Het totaal voor 2016 komt daarmee 25 procent hoger uit op 89,7 miljoen. De overnames van de industrieel automatiseerders Raster en Nozhup en de specialist in medische software BMA leverden een belangrijke bijdrage aan de groei; organisch namen de inkomsten in 2016 met acht procent toe. Onder de streep hield de Barendrechtse dienstverlener 5,0 miljoen over aan het afgelopen jaar, een plus van maar liefst 41 procent. Het aantal medewerkers steeg met twintig procent tot 919 fte.

ICT Nederland zag de omzet met dertien procent toenemen tot 69,0 miljoen euro. Hierin zitten vier maanden aan inkomsten van Nozhup, dat sinds september onderdeel is van deze tak en een groot aandeel heeft in de winstgevendheid. De organische omzetgroei bedroeg zeven procent, vooral door twee procent hogere tarieven. In productiviteitsniveaus en licentie- en materiaalverkopen was er weinig verschil met 2015. De Nederlandse marktomstandigheden waren gunstig het afgelopen jaar. ICT presteerde met name goed in de openbare infrastructuur en de gezondheidszorg.

Bij Strypes in Bulgarije groeide de omzet met 33 procent tot 7,6 miljoen euro. Het nearshoringonderdeel is meer dan verdubbeld in aantal medewerkers sinds ICT het begin 2015 overnam, en heeft zijn klantenbestand het afgelopen jaar verder uitgebreid. De overige activiteiten brachten 14,3 miljoen op, met Raster en Improve die naar verwachting presteerden.