Nieke Roos
19 November 2012

De Nederlandse activiteiten van ICT Automatisering hebben het afgelopen kwartaal 14,2 miljoen euro omgezet. Dat is vier procent minder dan in dezelfde periode van 2011. De dienstverlener schrijft de krimp toe aan ’aanhoudend uitdagende marktomstandigheden sinds de tweede helft van vorig jaar‘. De Duitse tak presteerde met 4,2 miljoen juist vijf procent beter, zodat de inkomsten over de gehele lijn stabiel zijn gebleven. Het totale bedrijfsresultaat was break-even, tegen een plus van achthonderdduizend euro in het derde kwartaal van 2011.

Om de resultaten in Nederland te verbeteren, voert ICT hier sinds begin dit jaar een selectief aannamebeleid. Daarbij spitst het zich onder meer toe op nieuwe directe medewerkers in de hightech-machinebouw, waar het wel groei ziet. Ook heeft de dienstverlener het aantal bankzitters verminderd. Ten opzichte van twaalf maanden geleden is de daling van de bezettingsgraad daardoor beperkt gebleven. De combinatie van minder professionals en een lagere bezettingsgraad heeft echter geleid tot minder omzet en operationele winst. ICT heeft ook maatregelen genomen om de indirecte kosten in Nederland verder terug te brengen.

Hoewel de Duitse activiteiten nog niet positief hebben bijgedragen aan het operationele resultaat, presenteerden ze wel beter dan een jaar geleden door een kleine toename van het aantal professionals en een afname van het aantal indirecte medewerkers. Ook was de bezettingsgraad hoger. De ingezette kostenreducties in Duitsland voert ICT verder door. De infrastructuur is nu gelijk aan die van Nederland en het bedrijf gaat het aantal Duitse locaties verkleinen. Zo stoot het de activiteiten in Neustadt af omdat deze ’onvoldoende in de strategie passen‘. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Duitse tak in de eerste helft van volgend jaar break-even draait.

Voor de nabije toekomst voorziet ICT een aanhoudende zwakke economische ontwikkeling in de markten waarin het actief is. De dienstverlener verwacht in het vierde kwartaal een bescheiden operationele winst, exclusief de kosten van de maatregelen in Nederland en Duitsland. Die liggen naar schatting tussen de 1,0 en 1,2 miljoen euro.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!