Pieter Edelman
28 May 2015

De Technical Council on Software Engineering (TCSE) van de IEEE kent zijn jaarlijkse Software Engineering Distinguished Service Award toe aan informaticus Paul Klint, die sinds 2012 emeritus hoogleraar software-engineering is aan de UvA en research fellow bij het CWI.

De jury prijst de impact van Klints werk op zowel het software-engineeringonderzoek als het -onderwijs, en op de software-industrie in het algemeen. Klint heeft met name bijgedragen aan het begrijpen van bestaande software, waarvoor hij onder meer aan gereedschappen voor systematische analyse en verbetering van code werkte. Daarnaast heeft hij verschillende samenwerkingen en initiatieven op poten gezet en was hij mede-oprichter van CWI-spin-off Software Improvement Group (SIG).