Pieter Edelman
8 February 2011

De IEEE kent dit jaar zijn Donald O. Pederson Award toe aan voormalig KU Leuven-hoogleraar Willy Sansen. De vereniging onderkent daarmee Sansens leiderschap in analoog IC-ontwerp. De vereniging prijst zijn activiteiten in het onderwijs en het onderzoek en de banden met het bedrijfsleven. Sansen ontving eerder de Third Millenium Medal van de IEEE en was voorzitter van de Solid-State Circuits Society binnen de ingenieursvereniging.

Sansen promoveerde aan de University of California, Berkeley. In 1969 streek hij weer neer aan de KU Leuven, waar hij de rest van zijn carrière bleef. Ook toen in 1984 Imec werd opgericht, bleef hij op zijn post. Vanaf 1980 leidde hij zijn eigen onderzoeksgroep. In 2008 ging hij met emeritaat.