Nieke Roos
6 December 2016

De TU Delft heeft Lucas van Vliet met ingang van 1 januari 2017 benoemd als decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Van Vliet is hoogleraar beeldanalyse en voorzitter van de afdeling Imaging Physics. Daarnaast is hij hoogleraar kwantitatieve beeldvorming aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Delft Health Initiative en van de programmaraad van Medical Delta. Hij nam de functie al waar sinds 1 mei, toen zijn voorganger Tim van der Hagen het decaanschap verwisselde voor de rol van bestuursvoorzitter in Delft.