Paul van Gerven
20 November 2018

Onderzoeksinstituten Imec en CEA-Leti slaan de handen ineen bij de ontwikkeling van ai- en quantumoplossingen. De samenwerking beoogt hardware af te leveren waarmee de Europese industrie in verschillende bedrijfstakken aan de slag kan, zoals de gezondheidszorg, slimme mobiliteit of energiedistributie en smart industry.

imec logo
Foto: Imec

Een belangrijk speerpunt in het partnerschap is edge-ai, een term voor dataverwerking in of dichtbij het apparaat dat de data verzamelt. Om snel beslissingen te nemen, kunnen immers niet alle rekenoperaties in de cloud plaatsvinden. Ook zou daarvoor heel veel data heen en weer gestuurd moeten worden. Voor edge-ai is energiezuinigheid van cruciaal belang, en de partners denken met neuromorfe chips in die eigenschap te voorzien. Imec en CEA-Leti willen daarnaast ai ontwikkelen die draait op quantumcomputers.

‘Nauwere samenwerking tussen imec en CEA-Leti zal ontegensprekelijk de ontwikkelingstijd van de technologieën helpen inkorten: de samenwerking bezorgt ons de kritische massa die vereist is om meer en sneller impact te hebben. En voor onze Europese industriepartners zal dit talrijke nieuwe commerciële mogelijkheden creëren’, stelt ceo Luc Van den hove van Imec.