Pieter Edelman
12 juni

Na drie jaar sleutelen hebben de partners binnen het Imec Icon-project Monicow een systeem ontwikkeld dat veehouders uitgebreid inzicht geeft in het gedrag van hun koeien. Daarvoor hoeven slechts enkele parameters bepaald te worden en realtime doorgestuurd naar een backend, dat ze verwerkt tot inzichten. Dankzij een inductief-laadsysteem hoeven er geen batterijen vervangen te worden en wordt de datastroom nooit onderbroken.

Het project werd drie jaar geleden opgestart door Imec, de universiteiten van Leuven en Gent, NXP België, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek en vier andere projectpartners. De monitoringsystemen die al op de markt zijn, bieden nog geen geïntegreerde oplossing die het volledige gedrag van de dieren in kaart brengt. Ze meten bijvoorbeeld slechts één parameter of sturen data met lage frequentie door.

Het Monicow-prototype integreert een temperatuursensor in het bestaande oormerkt, en voegt daar een halsband aan toe met een bewegingssensor en een communicatiesysteem. Data worden uitgewisseld via ultrawideband, waarmee tevens lokalisatie mogelijk is.

Met de data kan bijvoorbeeld het moment van kalven tot 24 uur op voorhand worden voorspeld. De koe begint dan minder te eten, herkauwt minder en wordt onrustiger. Voor bronst detecteert het systeem dat de koe meer stappen zet, minder eet en minder vaak gaat liggen. De projectpartners denken dat de sensoren ook ziekte en beginnende klauwproblemen sneller kunnen opsporen.

Omdat de sensoren vaak gegevens doorsturen, bleken standaard batterijen niet te voldoen. Monicow ontwikkelde daarom een eigen inductief laadsysteem dat de halsband oplaadt op het moment dat de koe krachtvoer komt eten. Dit levert 100 J per bezoek, wat voldoende is om het systeem actief te houden gedurende het productieve leven van de koe. Gemonteerd aan de melkrobot zou de batterij zelfs 1,3 tot 2,5 kJ per dag opgeladen kunnen worden.