Paul van Gerven
13 November 2017

Imec en Panasonic hebben een vastestofelektrolyt ontwikkeld dat lithiumionen aanzienlijk beter transporteert dan het vloeibare equivalent. Het betreft een poreuze silicastructuur, die uit oplossing wordt gedeponeerd en daarna enigszins plooibaar blijft. Na een speciale oppervlaktebehandeling bereikt het elektrolyt een geleiding tot tien millisiemens per centimeter (bij kamertemperatuur). Voor grootschalige commerciële toepassing willen Imec en Panasonic naar honderd millisiemens per centimeter toewerken. Vastestofelektrolyten zijn onder meer veiliger en duurzamer dan vloeistofgebaseerde.

Imec_elektrolyt