24 June 2015

Imec en Qualcomm participeren in een nieuw op te richten joint venture met de Chinese foundry SMIC en telecomgigant Huawei. Dat is gisteren bekendgemaakt ter gelegenheid van een bezoek van de Belgische koning Philippe aan China. Het nieuwe bedrijf richt zich op de ontwikkeling van een eigen 14-nanometerproces, dat tegen 2020 in productie moet zijn.

Financiële details zijn niet bekendgemaakt, maar SMIC wordt meerderheidsaandeelhouder. Het financiële aandeel van Imec in de joint venture is ‘zeer, zeer klein’, zei Imec-ceo Luc Van den hove gisteren op het Imec Technology Forum in Brussel, waar een en ander werd toegelicht. De rol van het onderzoeksinstituut beperkt zich tot het leveren van kennis, binnen de grenzen van exportwetgeving.

Het initiatief is onderdeel van Chinese ambities om geavanceerde ic-productie binnen de landsgrenzen te stimuleren. De overheid heeft daarvoor de komende tien jaar honderd miljard dollar gereserveerd, volgens een schatting van Semi. Tegen 2020 maken internationale marktleiders al 10-nanometerchips, maar de deal lijkt de Chinese achterstand met ongeveer een chipgeneratie reduceren.

De deelname van Qualcomm moet zijn ingegeven door druk van de Chinese overheid. Een paar maanden geleden kreeg het Amerikaanse bedrijf in een mededingingszaak een boete van bijna een miljard dollar opgelegd en werd het gedwongen zijn licentietarieven voor Chinese bedrijven te reduceren. Ook zal hebben meegespeeld dat Intel, in een poging alsnog voet aan de grond te krijgen in de Chinese draadloos-ic-markt, vorig jaar in zee is gegaan met twee Chinese fablessbedrijven.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!