Nieke Roos
27 September 2018

Imec en TNO hebben een digital twin gemaakt van de stad Antwerpen. De virtuele driedimensionale replica combineert gegevens over geluidsoverlast en realtime sensorinformatie van luchtkwaliteit en verkeer met computermodellen. De digitale tweeling biedt een actuele en voorspellende kijk op de situatie in de stad, waarmee het mogelijk is om de impact van geplande maatregelen te simuleren en uit te testen.

Basis voor de realistische virtuele representatie vormt TNO’s Urban Strategy-simulatieplatform. Imec heeft hier een nieuwe interactieve interface op gebouwd. Ook levert het instituut de benodigde sensordata aan om de realtime koppeling en verrijking van de modellen mogelijk te maken. Andere projectpartners zijn het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, specialist in mobiliteitssoftware PTV en Tomtom.

Imec digital twin Antwerpen

De 3d replica slaat een brug van de digitale naar de fysieke wereld en ondersteunt beleidsmakers en gebiedsontwikkelaars bij het nemen van complexe beslissingen rond stedelijke leefbaarheid. Met ‘een druk op de knop’ is vooraf te voorspellen wat de effecten zijn van bepaalde scenario’s op verkeer, geluidshinder en luchtkwaliteit. De beschikbaarheid van meer en actuele data uit verschillende sensoren in de stad maakt de voorspellingen nog nauwkeuriger en laat planners de meest optimale beslissingen nemen.

‘De mogelijkheden van deze tool zijn legio’, aldus Jan Adriaenssens, programmadirecteur City of Things bij Imec. ‘In principe kunnen we alle data die beleidsmakers belangrijk vinden – van fietsdata tot informatie over de riolering – in de digital twin verwerken. Zo heeft het stadbestuur een digitale controlekamer ter beschikking om maatregelen te plannen die de leefbaarheid en mobiliteit van de stad verbeteren.’