Nieke Roos
20 December 2016

Vlaanderen heeft het Smart Flanders-programma gelanceerd om zijn grote stedelijke gebieden te ondersteunen bij hun ontwikkeling tot smart city’s. In het kader hiervan ontvangt Imec een projectsubsidie van een miljoen euro. Samen met het programma gaat het onderzoeksinstituut de zogeheten centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen, Leuven, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel helpen open data en nieuwe ict-mogelijkheden zoals het iot te gebruiken om bijvoorbeeld file- en parkeerproblemen aan te pakken, de luchtkwaliteit te verbeteren en burgers snel digitaal te informeren.

In een eerste fase van het ondersteuningstraject krijgen de steden hulp bij het openstellen van hun data volgens de nieuwste Europese standaarden en formaten. Zo kunnen alle geïnteresseerde partijen de gegevens optimaal benutten om slimme toepassingen te ontwikkelen. In een tweede fase kiezen de steden gemeenschappelijke behoeftes die ze samen aanpakken in een of twee stadsoverschrijdende pilotprojecten per jaar. In een derde fase gaan de betrokken partijen producten en diensten met een positief effect op de burger ontwikkelen, testen en optimaliseren in het living lab City of Things te Antwerpen.