Nieke Roos
6 June 2011

De komende vijftien en een half jaar gaat Imtech de energie-efficiëntie van ongeveer achthonderd gebouwen in Duitsland verbeteren. Hiervoor heeft het een contract gesloten met een grote Duitse logistieke organisatie. De achthonderd panden consumeren nu jaarlijks zo‘n 170 GWh aan energie voor koeling en verwarming en circa 85 GWh voor elektriciteit. Doel is om dat terug te brengen met tientallen procenten en de CO2-emissie daarbij te reduceren met zeventienduizend ton. De deal van ruim vierhonderd miljoen euro is de grootste opdracht van de dienstverlener in zijn honderdvijftigjarige bestaan.

Op basis van een energy contracting-model neemt Imtech in elk gebouw de complete verantwoordelijkheid over voor levering, onderhoud en beheer van alle energievoorzieningen. Daarnaast gaat het de energieprestaties optimaliseren door het complete energieproces in alle operationele systemen en processen te integreren. Bovendien neemt het extra energiebesparende maatregelen, waaronder de toepassing van innovatieve warmte-/krachtvoorzieningen en de aanleg van ruim veertigduizend vierkante meter fotovoltaïsche cellen.