Alexander Pil
7 November 2017

‘Soms doen zich kansen voor die Nederland niet mag laten lopen. De Hyperloop-ontwikkeling is in onze ogen zo’n kans.’ Dat schrijft Startupdelta namens vertegenwoordigers uit de industrie en de overheid in een open brief aan Cora van Nieuwenhuizen, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat. Onder meer Fokker, IHC, Movares, NLR, NS en Prorail roepen het kabinet op om te investeren in een Hyperloop-testtrack. Zo’n faciliteit zou voor ongeveer 120 miljoen euro kunnen worden gerealiseerd.

Hyperloop
Een Hyperloop-testtrack van 3 tot 5 km vereist een eenmalige investering van zo’n 120 miljoen euro.

Hoewel er nog veel technische uitdagingen zijn, gaan de ontwikkelingen rond de Hyperloop snel, stellen de ondertekenaars. ‘Meerder landen in Europa overwegen een testfaciliteit te bouwen. Er beginnen Hyperloop-bedrijven te ontstaan die naarstig op zoek zijn naar mogelijkheden om nieuwe zweeftechnieken, controlsystemen en wissels te testen. Als er een Hyperloop-systeem in Europa komt, is het essentieel dat Nederland daarop is aangesloten. De beste manier om dat te verzekeren is om te zorgen dat het Europese Hyperloop-systeem in Nederland begint.’

In de brief wordt betoogd om een testfaciliteit te bouwen nabij Lelystad. De buis moet drie tot vijf kilometer lang worden en bochten en wissels bevatten. ‘Zo’n faciliteit zal bedrijven uit de hele wereld naar Nederland trekken, met alle daaruit voortvloeiende economische spinoff.’