14 September 2015

Het Open Interconnect Consortium (OIT), een industriegroep geleid door onder meer Cisco, Intel en Samsung, heeft de 1.0-versie van zijn specificatie nagenoeg gereed. Het consortium mikt met de spec op een raamwerk voor beheer van en schaalbare communicatie tussen internet of things-devices. De spec wordt begeleid door een opensource referentie-implementatie, Iotivity genaamd, die beschikbaar is voor Linux, Arduino en Tizen. Het raamwerk mikt op de applicatielaag, voor de communicatielaag wordt het werk van de Thread-alliantie gebruikt.

De OIT-specificatie zegt zich van vergelijkbare initiatieven te onderscheiden door een ‘cloud native’-aanpak. Daarmee bedoelt de werkgroep dat applicaties intrinsiek sterk schaalbaar zijn naar grote aantallen gebruikers zonder dat de server-back-end een bottleneck vormt. Dit wordt bereikt met een architectuur die uit gaat van ‘microservices’ die per serverinteractie geïnstantieerd worden. Hierdoor wordt vermeden dat het systeem afhankelijk is van een langlevende sessie op een specifieke server die het op piekmomenten moeilijk krijgt.