Paul van Gerven
27 October 2010

Europese bedrijven brachten hun R&D-uitgaven in 2009 gemiddeld met 2,6 procent terug, hoewel omzet en winst met respectievelijk 10,1 en 21,0 procent daalden. Europa doet het daarmee beter dan de Verenigde Staten, die hun R&D-budget ruim 5 procent terugschroefden, maar slechter dan het wereldgemiddelde van 1,9 procent. Vooral Aziatische ondernemingen zagen geen reden hun onderzoeksinspanningen te beknotten en stonden niet zelden zelfs groei toe. Europa heeft bovendien nog altijd een flinke achterstand op de rest van de wereld als het op bedrijfsmatig speurwerk aankomt.

Dat staat in het jaarlijkse EU Industrial R&D Investment Scoreboard, een enquête onder ‘s werelds 1400 grootste R&D-intensieve bedrijven. Máire Geoghegan-Quinn, eurocommissaris voor onderzoek, innovatie en wetenschap, kan de uitkomsten goed gebruiken om de EU-lidstaten haar onlangs gepresenteerde innovatieplan Innovation Union serieus te nemen. Regeringsleiders vergaderen daarover in december tijdens een Europese top.

R&D-uitgaven en performance van halfgeleiderbedrijven
Europa VS Japan Azie (excl Japan)
Aantal werknemers 130000 345000 110000 84000
R&D-investeringen 3344 15458 1752 2664
Verandering t.o.v. 2008 (%) -11,6 -8,9 -2,0 -1,5
CAGR (3 jaar, %) -1,4 -0,5 5,2 13,1
R&D-intensiteit (%) 21,8 19,1 9,6 10,7
Omzet 15359 80864 18229 24946
Verandering t.o.v. 2008 (%) -27,7 -16,0 -32,1 -3,7
CAGR (3 jaar, %) -13,9 -5,2 -7,2 -4,2
Winstgevendheid (%) -14,1 3,9 -12,1 5,6