Alexander Pil
16 January 2018

Omgaan met onverwachte, niet-voorgeprogrammeerde gebeurtenissen; voor de voetbal- en zorgrobots van de TU Eindhoven is dat bijna een vanzelfsprekendheid. Je weet immers nooit wat je tegenstander of je cliënt gaat doen. Ook industrierobots hebben baat hebben bij grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De Eindhovense universiteit start daarom met industriepartners een grensverleggend onderzoeksproject om mobiele industrierobots een open wereldbeeld te geven, waarin zo weinig mogelijk vooraf is vastgelegd. Belangrijk daarin is dat de robots leren begrijpen wat ze zien, zodat ze beter kunnen omgaan met verrassingen.

Tech_United_Amigo_Robocup_2017
Industriële robots kunnen een voorbeeld nemen aan de autonomie van hun Tech United-neven.

Het High Tech Systems Center van de TU Eindhoven, Lely, Vanderlande, Rademaker, Improvia-onderdeel Exrobotics en schoonmaakspecialist Diversey investeren samen 1,5 miljoen euro in het project, dat in januari 2018 van start gaat en vier jaar gaat duren. Ze krijgen ondersteuning vanuit de topsector HTSM, via de TKI-toeslag. De TU Eindhoven stelt er vier nieuwe promovendi voor aan, die zullen worden bijgestaan door tientallen studenten. Het project draagt de naam Fast: new frontiers in autonomous systems technology. De industriële partners staan samen voor een breed gebied aan toepassingen: landbouw, interne logistiek, inspectierobots, bakkerijsystemen en professionele schoonmaak. De deur staat open voor partners in aanvullende terreinen.

Het project moet mobiele robots opleveren die flexibeler kunnen omgaan met een omgeving waarin situaties veranderen. Dat heeft allerlei voordelen. De omgeving hoeft bijvoorbeeld niet afgebakend te zijn. Er zijn geen specifieke banen of herkenningspunten nodig. Ook wordt de ontwikkeltijd van robots korter.

Om dit te realiseren gaan de partijen samen een semantisch wereldmodel maken voor robots. Semantisch betekent dat een robot informatie kan koppelen aan zijn waarnemingen, situaties en objecten kan herkennen, en daardoor beter kan reageren. Als een robot bijvoorbeeld onderscheid kan maken tussen een pallet met goederen, een groep mensen of een heftruck, levert dat een scala aan mogelijkheden op. Ook moet een robot actief op zoek gaan naar informatie om een situatie beter te kunnen beoordelen, en uiteindelijk zijn taak beter uit te oefenen. Dat kan bijvoorbeeld door met meerdere sensoren de situatie actief in beeld te brengen, door informatie te halen van het internet of things, of door bij een mens te rade te gaan. Met deze nieuwe informatie vult de robot zijn wereldbeeld aan. De robots worden dus lerend, zodat ze dezelfde situatie een volgende keer gemakkelijker doorkomen, of weten te vermijden. Ook zullen ze steeds meer tussen en met mensen opereren. Binnen het semantische wereldmodel is de interactie met mensen dan ook een belangrijk onderdeel.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Het project is ontstaan vanuit een rondvraag door het High Tech Systems Center richting Nederlandse hightechindustrie om gedeelde vraagstukken te vinden op gebied van robotica. Daarbij kwam vooral de wens naar voren om mobiele robotische systemen autonomer te maken, wat een gebied is waarin de universiteit vooroploopt. De Eindhovense teams rond de voetbalrobots en de zorgrobots behalen allebei al tien jaar lang elk jaar prijzen op de Robocup.

De samenwerking tussen de universiteit en de industriële partners, en tussen de partners onderling, maakt het mogelijk ervaringen snel uit te wisselen, en vroegtijdig in het ontwikkelproces relevante gebruiksscenario’s aan te dragen. De deelnemers verwachten dat dit zal bijdragen aan een verkorting van de ontwikkeltijd, en daarmee een versterking van Nederland als een topspeler op het gebied van de mobiele robotica.