Alexander Pil
21 September 2015

Veel bestaande en startende ondernemers uit de agrifoodtech-sector vinden het lastig om financiering te krijgen voor hun innovatie. Uit onderzoek blijkt dat bancaire financiering lang niet altijd de meeste geschikte financieringsvorm is voor deze ondernemers. Ook is het ondernemingsplan vaak onvoldoende uitgewerkt en ontbreekt belangrijke informatie en/of cijfermatige onderbouwing om de aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dat meldt FME. Om agrifoodtech-ondernemers te helpen hun plannen te kunnen financieren hebben ondernemersverenigingen, participatiemaatschappijen en banken tijdens de mkb-top een pilot voor een innovatiefinancieringsloket gepresenteerd.

FME, Fedecom en GMV hebben samen met ABN Amro, Rabobank, ING en Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) het initiatief genomen voor dit Agrifoodtech Innovatiefinancieringsloket. Agrifoodtech-ondernemers met kansrijke innovaties, die via de reguliere kanalen moeite ervaren om financiering te vinden, kunnen hier hulp krijgen. Het loket fungeert als wegwijzer naar een passende financieringsvorm of naar een vakspecialist die kan helpen om de kans van slagen van de financieringsaanvraag te verhogen. Hierbij wordt ook gelet op zaken als marktintroductie, juridische aspecten, subsidies, ondernemerscompetenties, patenten en hrm. Het loket is in eerste instantie voor één jaar opgezet. Na deze pilotperiode wordt gekeken in hoeverre er een permanente behoefte bestaat aan zo’n loket en hoe dit het beste verder ingericht kan worden.