Paul van Gerven
3 September 2015

Intel wordt partner van Qutech, de Delftse alliantie die de kwantumcomputer in de praktijk probeert te brengen. ’s Werelds grootste chipfabrikant legt over een periode van tien jaar ongeveer vijftig miljoen dollar in, maar draagt ook expertise, faciliteiten en mankracht bij. Intel dicht zich een rol toe bij de ontwikkeling van de koudebestendige elektronica die nodig is om qubits met elkaar te verbinden, aan te sturen en te meten.

Tot voor kort richtte het meeste onderzoek naar de kwantumcomputer zich op een zeer beperkt aantal qubits. Wetenschappers moesten achterhalen hoe ze deze konden realiseren, stabiliseren en manipuleren. Twee jaar geleden besloten de TU Delft en TNO dat de tijd rijp was om het aantal qubits te gaan opschalen en een echte kwantumcomputer te bouwen. Dat is niet alleen een kwantumfysische exercitie: er komt ook een boel klassieke stuurelektronica bij kijken. Daarvoor heeft Qutech Delftse elektrotechnici aangetrokken, zoals Edoardo Charbon en Ryoichi Ishihara van het Else Kooi Lab (het voormalige Dimes).

Qutech krijgt financiële ondersteuning van de onderzoeksfinanciers NWO, Fom en STW, het ministerie van Economische Zaken en de tki HTSM. Microsoft Research is vanaf begin af aan al betrokken bij het initiatief.