Pieter Edelman
12 November 2008

Philips presenteert een ’intelligente pil‘, die volgens een vooraf ingesteld programma medicijnen kan afgeven op zijn reis door het spijsverteringsstelsel. Het bedrijf toont een prototype van deze Ipill op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS) in Atlanta. Door medicijnen lokaal af te leveren kan de dosis omlaag. Dit is met name voordelig bij medicijnen die veel bijwerkingen hebben.

De capsule meet 26 millimeter in lengte en 11 millimeter in breedte, vergelijkbaar met de nu al veel gebruikte camerapillen die fotootjes doorsturen. De Ipill bepaalt zijn locatie in het spijsverteringsstelsel aan de hand van de reistijd en zuurgraad. Die laatste varieert sterk per onderdeel: de maag is zeer zuur, direct na de maag schiet de pH-waarde omhoog en stijgt vervolgens steeds verder. Het pompje dat het medicijn uit een ingebouwd reservoir naar buiten stuwt, wordt aangestuurd via een microprocessor. Daardoor zijn verschillende strategieën in te bouwen. De pil kan bijvoorbeeld geleidelijk zijn medicijn afgeven, of juist ineens of op meerdere plaatsen.

Philips_Ipill_web
Philips toont een prototype ’pil‘, die op een vooraf ingestelde locatie in het spijsverteringssysteem een medicijn kan afgeven.

Het apparaat is batterijgevoed. Naast regelen kan de pil ook meten. Via een draadloze verbinding stuurt het apparaatje de temperatuur door naar een externe ontvanger. Deze kan tevens aanstuursignalen naar de pil zenden.

Het prototype is geschikt voor massaproductie. Vooralsnog is de pil echter alleen in een laboratoriumopstelling getest. Een daadwerkelijke toepassing moet eerst een streng validatietraject doorlopen, voordat het daadwerkelijk kan worden ingezet. Philips denkt zijn pil in eerste instantie als researchtool in te kunnen zetten voor de farmaceutische industrie. Door het gericht afgeven van een beoogd medicijn zijn de resultaten goed in kaart te brengen. Philips voert op het moment al gesprekken over deze toepassing. Het validatietraject hiervoor kan ook een stuk korter.