Pieter Edelman
21 February 2013

De Limburgse investeringsmaatschappij Liof neemt een aandeel in het Maastrichtse Mydiagnostick, fabrikant van een gelijknamig foolproof apparaatje om een specifieke hartritmestoornis op te sporen. Het is bedoeld voor huisartsen en uiteindelijk ook voor thuisgebruik: voor een meting hoeft de patiënt het ’stokje‘ slechts een minuut vast te houden met beide handen.

Mydiagnostick
Als de Mydiagnostick met beide handen wordt vastgepakt, maakt deze automatisch een ecg.

Mydiagnostick, onderdeel van het Maastrichtse Applied Biomedical Systems, speelt in op een trend om diagnose te verplaatsen vanuit specialistische centra naar de eerste lijn. Naast kostenbesparing biedt dit ook potentie voor betere diagnose. Doordat de drempel lager wordt om een meting uit te voeren, kan de arts hier sneller toe overgaan. Bovendien kan de meting vaker herhaald worden, zodat de diagnose niet op een momentopname gebaseerd wordt. Traditioneel kan een aandoening gemist worden als deze sterk variabel is.

Dit is een van de problemen bij de diagnose van boezemfibrileren, de meest voorkomende hartritmestoornis en de aandoening waar Mydiagnostick zich op richt. De hartboezems vangen het bloed eerst op voordat de hartkamers ze het lichaam inpompen. Als hier een ritmestoornis optreedt leidt dat niet tot acuut gevaar, maar op de lange termijn brengt dat wel gezondheidsproblemen met zich mee. Traditioneel wordt dit geanalyseerd met een ecg waarvoor elektrodes op de huid geplakt moeten worden.

De Mydiagnostick gebruikt de handvatten als elektrodes om signaal vanuit de rechter- en linkerarm op te vangen. Aan de hand daarvan stelt het een ecg op. Dat wordt in het geheugen opgeslagen en via USB gedownload. Het apparaat beschikt niet over knoppen, het treedt zelf in gebruik als het wordt vastgepakt en schakelt zichzelf na gebruik uit. Eventueel geeft het apparaat via een groen dan wel rood lampje aan of er sprake is van de stoornis, alhoewel het eindoordeel door de arts gemaakt moet worden.

Liof investeerde in 2010 ook al in het project. Toen ging het om de ontwikkeling en klinische validatie. Nadat eind vorig jaar het CE-keurmerk verkregen is, investeert Liof nu in de commerciële uitrol.