Pieter Edelman
13 June 2017

IC Insights heeft zijn omzetverwachtingen voor iot-gerelateerde ic’s afgezwakt, zij het een klein beetje. De marktonderzoeker meent dat de inkomsten tot 2020 gemiddeld met 14,9 procent per jaar zullen groeien, tegen 15,6 procent eerder. Dat resulteert in een slordige negenhonderdtwintig miljoen dollar lagere omzet in 2020, nog altijd een totaalbedrag van 31,1 miljard.

Het verschil zit vooral in de inkomsten uit publiek gefinancierde smart city-projecten; wereldwijd halen overheden hun budgetten aan en de uitrol van slimme energiemeters is al over zijn hoogtepunt heen. Ook wearables en dan met name smartwatches gaan minder hard dan verwacht.