Paul van Gerven
15 November 2011

Niet álle subsidiepotjes drogen op: vanaf 22 november tot 17 januari kunnen weer voorstellen worden ingediend voor Innovatieprestatiecontracten (IPC‘s). Deze geven mkb-bedrijven recht op financiële ondersteuning – in deze tender veertig procent van de projectkosten tot een maximum van 25 duizend euro per deelnemer – als zij gezamenlijk innoveren. Belangenorganisaties van ondernemingen begeleiden de projecten en fungeren als penvoerder. Voor hen organiseert Agentschap NL binnenkort vier voorlichtingsbijeenkomsten, verspreid over het land.