Pieter Edelman
29 June 2010

De surseance waarin Irex sinds enkele weken verkeerde, is omgezet in een faillissement. Dat heeft bewindvoerder Martijn Kemps verklaard. Hij heeft echter nog steeds goede hoop dat het bedrijf in zijn geheel verkocht zal kunnen worden. Er zouden nog gesprekken lopen met meerdere partijen. Kemps noemt vier weken als de termijn waarop er duidelijkheid komt. Hij wil niet zeggen wie de gegadigden zijn. Irex zelf wil niks kwijt over de kwestie.