Paul van Gerven
7 June 2017

Het National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) uit Japan wordt actief op de High Tech Campus Eindhoven, dat zich op zijn beurt zal vestigen bij AIST in Tokio. De intentieverklaring die de partners hebben getekend voorziet in gezamenlijke laboratoria op elkaars campussen en uitwisseling van kennis en expertise, zowel technisch-inhoudelijk als organisatorisch. AIST is trekker van TIA, een open-innovatiehub rondom nanotechnologie.