Pieter Edelman
14 November 2018

Jennifer Herek wordt per 1 januari de nieuwe decaan van de Technische Natuurwetenschappen-faculteit bij de Universiteit Twente. Zij volgt Hans Hilgenkamp op, die deze positie sinds februari 2014 bekleedde. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

Herek is momenteel hoogleraar aan de Optical Sciences Group van TNW-faculteit, en tevens dean bij de mede door haar opgerichte University College Twente (UCT) en de honours-programma’s die daar gegeven worden. Van huis uit is zij scheikundige. Ze promoveerde in 1996 in dit vakgebied aan het California Intitute of Technology en werkte tot 2002 aan de Zweedse Lund University. Daarna maakte ze de overstap naar de optica, bij het Amolf in Amsterdam. In 2006 werd ze hoogleraar in Enschede.

Jennifer Herek. Foto: Universiteit Twente