Pieter Edelman
6 October 2016

Jet-Net, de organisatie voor het promoten van techniek onder middelbare scholieren, gaat samen verder met Technet, dat samen met het bedrijfsleven soortgelijke activiteiten ontplooit. Onder de naam Tecwijzer moet de publiek-private samenwerking één aanspreekpunt bieden voor basis- en middelbare scholen, waardoor ze de activiteiten fors denken te kunnen uitbreiden; de twee organisaties bereiken samen op het moment zo’n duizend onderwijsinstellingen, terwijl er zevenduizend basisscholen zijn in Nederland en 635 middelbare scholen. De nieuwe organisatie wil de lespakketten invullen via regionale netwerken met het bedrijfsleven.