Paul van Gerven
2 March 2012

Het bestuur van de 3TU Federatie, die deze week vijf jaar bestaat, heeft in een brief van minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Zijlstra (OCW) enkele zorgen aangekaart. De technische universiteiten hopen de bewindslieden aan de vooravond van enkele belangrijke beslissingen ervan te overtuigen dat er schadelijke lacunes in hun beleid dreigen te ontstaan. Verhagen hakt op korte termijn knopen door over welke topsectorprojecten doorgang vinden, terwijl Zijlstra in de weer is met de financiering van het hoger onderwijs.

De 3TU waarschuwt ten eerste voor een continuïteitsbreuk in de financiering van onderzoek. Het ministerie van EL&I zoekt op het moment weliswaar alternatieve arrangementen, maar dat gaat volgens het universitaire samenwerkingsverband niet snel genoeg. Door het gat dat dreigt te ontstaan zouden duizend promovendi minder kunnen worden opgeleid.

Een tweede pijnpunt is het ontbreken van een koppeling van het topsectorbeleid met Europese onderzoeksagenda‘s en bijbehorende matchinggelden. Nederlandse kennisinstellingen halen bovengemiddeld veel geld op bij Europese programma‘s en het zou zonde zijn als die sterke positie verloren zou gaan, aldus de 3TU.

Ten slotte is er het voornemen van de regering om de studiefinanciering voor tweejarige masteropleidingen volledig af te schaffen. Hierdoor zouden techniekstudenten meer moeten betalen dan alfa‘s en gamma‘s. Dat is een verkeerd signaal, vinden de technische universiteiten.

 advertorial 

The waves of Agile

Derk-Jan de Grood has created a rich source of knowledge for Agile coaches and leaders. With practical tips to create a learning organization that delivers quality solutions with business value. Order The waves of Agile here.