Paul van Gerven
23 November 2010

Spannende tijden voor de Nederlandse onderzoeksgemeenschap breken aan. Vandaag en morgen bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Eli). In het kielzog daarvan zal duidelijk worden hoe het kabinet Rutte de bezuinigingen op innovatie precies vorm wil geven en hoeveel het wil bezuinigingen. Het gaat in ieder geval om honderden miljoen euro‘s minder per jaar, volgens sommige schattingen zelfs oplopend tot een miljard.

Een aantal contouren hebben zich al afgetekend. De Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid stuurde het kabinet een ongewoon scherpe analyse van het regeerakkoord. De raad sprak onder meer van kapitaalvernietiging en noemt de plannen niet te rijmen met het streven tot de top vijf kenniseconomieën te behoren. Daarvoor zou juist 1,8 miljard euro extra per jaar nodig zijn. AWT-lid Luc Soete trok eerder in Bits&Chips al van leer tegen de kabinetsplannen.

Ook de Nederlandse onderzoeksorganisaties zelf deden een duit in het zakje. Vertegenwoordigers van technologische topinstituten schreven in een brandbrief dat 1500 van 3000 onderzoeksbanen op de tocht staan als de bezuinigingen doorgang vinden. Vorige week maakte het ECN bekend honderd van de zevenhonderd arbeidsplaatsen te schrappen, al zou dat het gevolg zijn van beslissingen die gemaakt zijn onder verantwoordelijkheid van een eerder kabinet.

Gisteren meldde het Financieele Dagblad dat subsidieverstrekker AgentschapNL 40 procent van het personeel op straat moet zetten, als gevolg van het voornemen flink te snijden in subsidieregelingen en meer in te zetten op generieke steunmaatregelen voor onderzoek.

 advertorial 

Free webinar ‘Modernizing your code base with C++20’

As many production tool chains now adopt C++20 features, the potential this brings is unlocked. What advantages can recent versions offer to your code base? In this webinar we’ll look at the great improvements C++ has gone through and how features like concepts and ranges can transform your code. Register for video access.

Door de opheffing van het Fonds Economische Structuurversterking staat ten slotte ook de financiering van hightech innovatieprogramma Point-One op de tocht.