Pieter Edelman
23 April 2018

Het kabinet wil meer inzetten op certificering en regelgeving om de cyberveiligheid in Nederland te vergroten. Ook gelooft het kabinet sterk in het betrekken van het bedrijfsleven bij het verbeteren van de veiligheid. Dat valt te lezen in de Nationale Cybersecurity Agenda, die minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Het kabinet schetst in de agenda een brede waaier aan maatregelen dien Nederland digitaal weerbaarder moeten maken, verdeeld over zeven strategische uitgangspunten. Die lopen uiteen van opsporingsmogelijkheden en bewustingwordingscampagnes tot open standaarden en stimulering van innovatie. Regelgeving, certificering en normen zijn hier een terugkerend thema in. Zo moeten er (internationale) eisen komen waar hard- en software aan moeten voldoen wat betreft veiligheid, en wil het kabinet dat naast telecomaanbieders ook andere beheerders van vitale infrastructuur te maken krijgen met zorg- en meldplichten. Met name op het gebied van iot-apparatuur wordt er al langer gepleit voor regelgeving.

Daarnaast ziet het kabinet een grote rol weggelegd voor het bedrijfsleven voor de Nederlandse cyberveiligheid, bijvoorbeeld via het stimuleren van innovaties via de Sbir-regeling. Daarnaast wil Grapperhaus inzetten op publiek en privaat cybersecurity-onderzoek.

Cybersecurity