Paul van Gerven
29 November 2016

Het kabinet ziet geen aanleiding om de verdeling van onderzoeksgeld over alfa-, bèta- en gammadisciplines te herzien. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker dat onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat de uitgaven in evenwicht zijn met de economische structuur van Nederland. De financiering van bètaonderzoek en -onderwijs staat de laatste tijd ter discussie omdat de tu’s bij verschillende opleiding een numerus fixus invoeren.