Pieter Edelman
6 October 2011

Het kabinet laat ondernemende studenten voortaan hun studiefinanciering houden en trekt 15 miljoen euro uit voor het stimuleren van ondernemerschap en aanverwante valorisatieactiviteiten. Het geld wordt gelijk verdeeld over de Erasmus Universiteit, de Universiteit Groningen en de combinatie Radboud Universiteit/Han. Het is onder meer bedoeld voor collegereeksen over het starten van een bedrijf, maar ook om onderzoekers praktisch bij te staan bij het patenteren van hun vindingen.

De ministeries van EL&I en OCW willen ook belemmerende regels voor ondernemende studenten uit de weg ruimen. De regel dat ze hun studiefinanciering moeten terugbetalen als ze in hun afstudeerjaar te veel bijverdienen, is daar een van. ’De huidige regels werken ontmoedigend. Hoog tijd dus om er een eind aan te maken‘, geeft staatssecretaris Zijlstra als toelichting. Volgens het kabinet profiteren zo‘n elfhonderd studenten van de wijziging.

Een andere drempel die het kabinet noemt is de aanwezigheidsplicht bij vakken. Die zouden onderwijsinstellingen nog eens goed onder de loep moeten nemen, aldus het kabinet.