Pieter Edelman
6 December 2017

De Tweede Kamer wil dat de regering gaat onderzoeken of er een haalbare businesscase gemaakt kan worden rond hyperloop-testtraject in de Flevopolder. Een motie hiervoor van D66 en de drie andere regeringspartijen is gisteren zonder tegenstemmen aangenomen.

De motie borduurt voort op het rapport dat voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Schultz van Haegen door TNO liet opstellen. Uit dat rapport blijkt dat een vijf kilometer lange testbaan, waarmee hyperloop-bedrijven hun technologie kunnen ontwikkelen, voor 120 miljoen euro aangelegd kan worden. Het bedrag zou voor een groot deel door het bedrijfsleven bijeengebracht kunnen worden, maar er zou ook overheidsgeld naartoe moeten. Begin november riepen verschillende bedrijven en lagere overheden de regering op om er werk van te maken. De Tweede Kamer wil nu dat de regering met private partijen in gesprek gaat om dit verder uit te werken.

Hardt
TU Delft-spin-off Hardt beschikt over een kleine testbuis, maar heeft op den duur behoefte aan een testtraject van enkele kilometers.