Paul van Gerven
14 December 2006

Triphase verwelkomt drie nieuwe investeerders. Met het ingebrachte kapitaal van het Allegro Investment Fund, het Gemma-Frisius II-fonds en het departement Elektrische Energie & Computerarchitecturen van de KU Leuven denkt de spin-off nu op korte termijn zijn groeiplannen te kunnen realiseren. Ook de toegekende subsidie van het Vlaamse Instituut voor Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Techniek (IWT) en een uitgestelde lening van de Participatiemaatschappij Vlaanderen zullen daaraan bijdragen. Bovendien draagt de KU Leuven de licentie op de intellectuele rechten over die nodig is om de technologie te vermarkten.

Triphase richt zich op het vergemakkelijken van onderzoek naar en ontwikkeling van de aansturing voor vermogenselektronica, zoals motoren, het stroomnet of verlichting. Het Heverlese bedrijf biedt zowel diensten als producten aan die de ontwikkelingstrajecten drastisch moeten versnellen.

’Tijdens de ontwikkelfase maakt men in de regel gebruik van simulaties‘, vertelt Jeroen Van de Keybus, oprichter van Triphase. ’Die zijn echter maar zo goed als het model dat erachter zit. Het vergt heel wat tijd en hoofdbrekens om na een geslaagde simulatie de uiteindelijke hardware te creëren. Bovendien wordt tijdens de simulatiefase onvoldoende rekening gehouden met de beperkingen van het platform waarop het systeem uiteindelijk draait.‘

Triphase zegt een pc-gebaseerd platform te bieden waarmee het onderzoek efficiënter kan. ’Met dit platform kunnen ontwikkelaars snellere en complexere algoritmes testen‘, aldus Van de Keybus. ’Onze methodiek staat toe op dit gebied meer te realiseren dan wat momenteel gangbaar is. In feite bieden we onze klanten de mogelijkheid om aan rapid prototyping te doen op het gebied van vermogenselektronische sturingen.‘

 advertorial 
Bits&Chips event 2023

Test less, verify Moore

At the Bits&Chips Event 2023 on 12 October 2023, Phillipa Hopcroft from Crocotec and Ivo ter Horst from ASML will kick off with a keynote speech on transforming how lithography machine software is built. Make sure to keep an eye on the website for program updates and save the date!