Pieter Edelman
4 July 2012

De VSNU krijgt per 1 december een nieuwe voorzitter: Karl Dittrich. Hij volgt Sijbolt Noorda op, die de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten sinds december 2006 heeft geleid. Dittrich studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden en was als wetenschapper verbonden aan die universiteit en de Universiteit Maastricht. Bij de laatste instelling werd hij in 1986 lid en in 1994 voorzitter van het bestuurscollege. Sinds 2005 is hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en sinds juni 2008 vicevoorzitter van het Europees Consortium van Accreditatieorganisaties (ECA).