Silvia Stegeman
14 April 2008

Het ECN, de Kema, de TU Eindhoven en de TU Delft openen een nieuw laboratorium voor elektromagnetische vermogenstechniek. De nieuwe faciliteit is ingericht om elektronica testen voor onder meer gasturbines, windturbines en zonnecentrales. De helft van de tijd is het lab gereserveerd voor Kema´s tests in opdracht van het bedrijfsleven en de andere helft voor onderzoek door ECN, TU Delft en TU Eindhoven.