Paul van Gerven
1 June 2011

Het was een volslagen verrassing dat de overheid het voorstel van Stichting Incubator3+ terugstuurde, meldt een ingewijde vanaf de zijlijn. Een woordvoerder van de valorisatieorganisatie bevestigt dat het plan inderdaad nogal vlot weer retour was gekomen, maar ontkent een uitglijder. De extra uurtjes huiswerk leveren hoe dan ook minimaal op één punt verbetering op.

Stichting Incubator3+ verenigt negen partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de (semi)overheid om meer te verdienen aan de technische kennis die in de Brainport-regio wordt ontwikkeld. Het samenwerkingsverband gaat al een paar jaar mee, claimt successen als betrokkenheid bij de oprichting van zo‘n honderdzestig bedrijven en wil graag door. Voor cofinanciering van de periode 2011-2016 deed het daarom eind vorig jaar een beroep op het Valorisatieprogramma van ELI en OCW, maar die gingen niet zonder slag of stoot akkoord.

In ieder geval plaatsten de ministeries vraagtekens bij de voorgestelde organisatiestructuur. Daarin zouden gedelegeerden van Brainport Development en de TU Eindhoven de leiding op zich nemen. Dat zag de politiek niet zitten: een universiteit zou niet de aangewezen partij zijn om een dergelijk initiatief te trekken, aldus de ingewijde. Welnee, zegt Brainport Development, de overheid vond dat deze constructie geen recht deed aan de brede samenstelling van het consortium. In het herschreven plan dat binnenkort gepresenteerd zal worden aan de toetsingcommissie komt er een onafhankelijke directeur, die in dienst treedt van een nog op te richten bv.

Dat is een uitstekende aanpassing. In Nederland, en zeker in de Brainport, waart de geest van Philips nog rond: aan kennis heeft het nooit ontbroken, het is de expertise om die te vermarkten die mist. In zo‘n situatie zou het buitengewoon vreemd zijn om een universiteit aan het roer te zetten. Op die positie wil je liefst een ervaren ondernemer, maar anders iemand die goed weet wat ondernemers beweegt. De gemiddelde ambtenaar van het business development office, voormalig bestuurder of ex-onderzoeker – de enige smaakjes die een universiteit kan leveren – beschikt zelden over deze gave.

 advertorial 
Benelux RF Conference 2023 - PhD pitches

PhD pitches at the Benelux RF Conference

Learn about the latest trends and developments in high-end RF techniques. On 24 May, the Benelux RF Conference will take place in Nijmegen. New this year are the PhD pitches, in which young professionals present their research results. Make sure to reserve your seat in time and register now.

De crux is om de mindset van academici met ondernemersambities te veranderen. Ook al wordt er tegenwoordig meer en meer maatschappelijke relevantie verwacht, de basiscultuur op de universiteiten is er nog altijd eentje van ’kennis omwille van de kennis‘. Dat is niet slecht – je hoeft geen uitvinder en koopman tegelijk te zijn – maar de drijfveren, interesses en vaardigheden van mensen uit zo‘n omgeving sluiten daarom nog niet aan op het ondernemerschap. Kort door de bocht: wetenschappers hebben geen zin in of talent voor sales. Bij een ’universitaire‘ Incubator3+-directeur zouden zij veel te veel een luisterend oor vinden.