17 November 2006

Via een nieuwe website kan het MKB zijn kennisvragen bij studenten van de Universiteit Twente neerleggen. Het Studenten Kennis Portal (SKP) is een initiatief van de Student Union, de overkoepelende organisatie op het gebied van studentenactivisme aan de UT. Volgens deze organisatie weten grote bedrijven wel hoe ze hun bij de universiteit kunnen aankloppen, maar gaat dat voor het MKB een stuk moeizamer.

SKP is partner van het Kennispark, maar specifiek gericht op studenten en studentenbedrijven. Ondernemingen kunnen via de website een vraag neerleggen. Na goedkeuring door de beheerders van het portal komt deze op de website en kunnen studenten er op reageren.Het project start het komende halfjaar als gratis pilot. In die tijd willen de initiatiefnemers de dienst onder de aandacht brengen bij bedrijven.