21 March 2007

Bij kennisvalorisatie moet niet alleen naar de directe economische waarde van wetenschappelijk onderzoek worden gekeken, maar ook naar de andere maatschappelijke functies. Met name alfa- en gammawetenschappen hebben een belangrijke maatschappelijke rol. Dat zegt de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT) in zijn jongste advies ’Alfa en gamma stralen‘ aan de Kamercommissies voor OCW en EZ. ’De alfa- en gammawetenschappen helpen ons te functioneren in de kennissamenleving‘, zegt AWT-voorzitter Joop Sistermans. ’In de mondiale diensteneconomie worden talenkennis of juridische, sociale en culturele vaardigheden steeds belangrijker.‘

De AWT adviseert ook om valorisatie uitdrukkelijk te benoemen als derde hoofdtaak van de universiteiten, naast onderwijs en onderzoek. De universiteiten moeten volgens de AWT hun valorisatieambities in hun strategische plannen opnemen. Ook moeten beoordelingen dit aspect sterker meenemen.

Joop20Sistermans web
Valorisatie is de derde taak van universiteiten, maar het draait ook om maatschappelijke, culturele en democratische functies. Dat vindt AWT-voorzitter Joop Sistermans.