Nieke Roos
14 April 2016

Sinds begin april bekleedt Dariu Gavrila de nieuwe leerstoel Intelligent Vehicles aan de faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering (3ME) van de TU Delft. Een van zijn speerpunten is de ontwikkeling van een eigen autonome auto, zo vertelde hij vorige week aan BNR. Daarbij focust hij op meer intelligentie aan boord, zodat het voertuig ook zelfstandig kan blijven rijden als de ondersteunende (communicatie-)infrastructuur wegvalt.

Qua sensoriek in de auto richt Gavrila zich op video, radar en lidar. ‘Autonome systemen moeten enorm robuust zijn. De wagens die nu rondrijden, doen dat nog met assistentiesystemen op basis van video en radar, maar voor echte autonomie denk ik dat je drie complementaire sensoren nodig hebt, dus ook lidar’, zei hij tegen BNR.

Om adequaat te kunnen reageren op de weg moet Gavrila’s autonome auto gedetailleerde kennis hebben over zijn medeweggebruikers. Die kennis wil de kersverse prof vergaren door heel veel rond te gaan rijden in steden en daarbij heel veel data te verzamelen over verschillende verkeersdeelnemers. ‘Met machine learning wil je patronen herkennen zodat je weet wat hun typische gedrag is.’

Gavrila zet ook nadrukkelijk in op samenwerking. Hij denkt onder meer aan het automotiveonderzoek van TNO, de zelfrijdende Wepods in Wageningen, waar zijn universiteit ook bij betrokken is, en de Nederlandse ontwikkelaars van people movers. Daarnaast heeft hij nog lijntjes naar Daimler. Vóór zijn hoogleraarschap in Delft deed Gavrila onderzoek naar voetgangerdetectie bij de r&d-afdeling van deze Duitse autofabrikant, die erg actief is in autonoom rijden.

ASML special