Paul van Gerven
19 October 2018

De Nijmeegse hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries uit kritiek op de besluitvorming rond toekenning van 7,5 miljoen euro subsidie aan Lithium Werks om in Twente een r&d-campus te bouwen. ‘De wens slagvaardig te zijn en snel te willen optrekken, doet onrecht aan de eis van zorgvuldigheid en in dit geval wellicht eis van rechtmatigheid. Het gaat tenslotte om 7,5 miljoen. Er zijn kleinere projecten waar veel langer over gediscussieerd wordt’, zegt De Vries in de Tubantia.

De kritiek richt zich onder meer op Geert Braaksma, die zowel commissaris is bij subsidieverstrekker Oost NL als Lithium Werks, en daarnaast voorzitter van de Twente Board. Braaksma zegt alleen de partijen bij elkaar te hebben gebracht en zich daarna afzijdig te hebben gehouden in de besluitvorming, waarbij enkele bestuurlijke obstakels betrekkelijk snel zijn weggewerkt. Hij verklaart geen financiële belangen te hebben bij de deal.

De Vries vraagt zich daarnaast af of de noodzaak en omvang van de subsidie voldoende zijn onderzocht. Ook had hij meer garanties willen zien.

Lithium Werks ondertekening 640×480
Lithium Werks ondertekende deze week een investeringsovereenkomst om zijn eerste fabriek in China te bouwen. Foto: Lithium Werks