Paul van Gerven
24 May 2013

Eurocommissaris Neelie Kroes van de Digitale Agenda legt vijf miljard euro publiek geld op tafel om de concurrentiepositie van de Europese halfgeleidersector te versterken. Van de industrie zelf wordt een even grote inleg verwacht. De Europese Commissie wil het geld de komende zeven jaar over R&D- en andere innovatieprojecten in de hele Europese IC-toeleverketen verdelen, van mkb tot multinational, van chipmaker tot machinebouwer en van more Moore– tot more than Moore-onderzoek. Het einddoel is om de Europese chipproductie te verdubbelen naar twintig procent van de wereldproductie – meer dan de Verenigde Staten. In een eerder verschenen visiedocument heeft de halfgeleiderindustrie zelf al een investeringsprogramma van honderd miljoen euro toegezegd.