Paul van Gerven
12 November 2013

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de ingenieursopleiding heeft de KU Leuven een ereprofessoraat toegekend aan Marcel Pelgrom. De universiteit eert hem als ’uitmuntend ingenieur‘ voor de vele publicaties, waaronder drie boeken, die hij heeft geschreven en 28 patenten die op zijn naam staan.

Elektronisch-ontwerpspecialist Pelgrom werkte 27 jaar als onderzoeker en afdelingshoofd bij Philips Research, waar hij zich onder meer bezighield met de mismatch van componenten in schakelingen. Na de verzelfstandiging van Philips Semiconductors in 2006 werd Pelgrom lid van de technische staf bij NXP. Sinds kort is hij eigen baas als consultant en geeft hij gastcolleges aan Stanford University, de TU Delft en zijn alma mater de Universiteit Twente.

De redactie van Bits&Chips feliciteert haar gewaardeerde columnist met deze prestigieuze erkenning.