11 August 2016

IBM heeft microfluïdische aanpak ontwikkeld om deeltjes met diameters van slechts enkele tientallen nanometers in een vloeistofmonster op grootte te sorteren. Tot nog toe was het niet mogelijk om deeltjes kleiner dan een micrometer te isoleren, althans niet in een continue microfluïdische aanpak. Met de methode kunnen individuele virusdeeltjes en celonderdelen uit een monster gehaald en onderzocht worden, wat volgens IBM nieuwe mogelijkheden voor medische diagnostiek biedt.

Voor de scheiding gebruikt IBM een techniek die bekendstaat als deterministic lateral displacement (dld). Hierbij wordt het monser door een veld van silicium nanopilaartjes geleid. De pilaartjes staan net niet recht achter elkaar waardoor grote deeltjes steeds een stukje verder opzij botsen. Kleine deeltjes kunnen echter tussen de pilaartjes door zigzaggen en leggen een nagenoeg rechte weg af.

De IBM-onderzoekers ontdekten echter dat er in het nano-regime ook een tussenweg is; middelgrote deeltjes worden minder afgebogen dan grote exemplaren. Het resultaat is dat deeltjes bij een langgerekte rij pilaartjes aan de zijkant op grootte gesorteerd worden.

IBM denkt dat de toepassing vooral interessant is voor de analyse van exosomen, blaasjes met een doorsnede van enkele tientallen tot ongeveer honderd nanometer. Ze worden uitgescheiden door cellen en kunnen mogelijk gebruikt worden voor diagnose. Handig aan deze deeltjes is dat ze niet alleen in het bloed voorkomen maar in alle lichaamsvloeistoffen. Aanwijzingen voor kanker zouden hiermee mogelijk in een simpel urinemonster opgespoord kunnen worden. Een vervolgonderzoek met de Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York moet uitwijzen of dat inderdaad zo is.

 advertorial 

8-bit Microcontrollers Still Anchor the Majority of Embedded Designs Today

They are tiny, but vitally important. The market for 8-bit microcontrollers continues to grow strongly as a key part of the drive to digitalisation, highlighted by the current chip shortages. Read more about Microchip’s 8-bit devices.