Pieter Edelman
2 January 2018

Alle voorstellen voor de wereldwijde zoektocht naar cryptografische protocollen die bestand zijn tegen quantumcomputers, zijn bekend. In totaal ontving het Nist, het Amerikaanse agentschap dat de officieuze leiding heeft in ontwikkeling van deze post-quantum-cryptografiestandaarden (pqc), 69 voorstellen. Nederlandse en Belgische onderzoekers schreven mee aan een deel van deze voorstellen, onder meer van de TU Eindhoven, de Radboud Universiteit, de KU Leuven en NXP.

Het Nist trapte de zoektocht een jaar geleden af vanwege de vorderingen die gemaakt worden op het gebied van quantumcomputers. Een deel van onze huidige cryptografie gebruikt berekeningen die met een quantumcomputer in een handomdraai op te lossen zijn. Het gaat dan om methoden die te maken hebben met asymmetrische ofwel publieke-sleutel-cryptografie. Het merendeel van de communicatie op internet is op de een of andere manier afhankelijk van deze aanpak.

Crypto

Er is weliswaar nog geen werkende quantumcomputer, maar het uitwerken van nieuwe cryptografische protocollen neemt jaren in beslag en bovendien moet communicatie die vandaag de dag versleuteld wordt meestal nog jaren versleuteld blijven. Uiteraard is de cryptografische gemeenschap al lange tijd bezig met de ontwikkeling van quantumresistente aanpakken. Daarvoor wordt gekeken naar volledig nieuwe methoden, maar ook naar het inzetten van de bestaande algoritmes die niet gevoelig zijn voor quantumcomputers in een andere context. Een van de voorstellen met Nederlandse inbreng gaat bijvoorbeeld over het digitaal ondertekenen van documenten met niks anders dan hashes, zonder gebruik van publieke sleutels.

Het project van het Nist is bedoeld om die ideeën uit te werken tot praktische protocollen waar men voldoende vertrouwen in heeft voor alledaags gebruik. De zoektocht loopt via een competitie, of eigenlijk een ‘niet-competitie’. In de eerste ronde – die nu is afgerond – kunnen voorstellen worden ingediend, en de komende jaren kan iedereen er proberen gaten in te schieten om ze te verbeteren of af te keuren. Maar anders dan bij eerdere zoektochten naar bijvoorbeeld Sha3 is het niet de bedoeling dat er een enkele winnaar uit de bus komt, het project moet meerdere bruikbare voorstellen opleveren. Bovendien is er nog veel onbekend over quantumcomputers en cryptografie op dat vlak, dus er het is ook de vraag in hoeverre er al een duidelijke standaard ontwikkeld kan worden.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .