Pieter Edelman
14 February 2012

Berner & Mattner heeft in versie 8.1 van Powerdiff verschillende features toegevoegd en het vergelijkingsalgoritme onder handen genomen zodat het beter presteert op lange teksten. Powerdiff spoort verschillen op in IBM Rational Statemate-modellen. Ontwikkelaars kunnen de tool gebruiken om verschillende versies van deze modellen grafisch met elkaar vergelijken.

Met de nieuwe versie 8.1 voor Windows XP en Windows 7 krijgen gebruikers gedetailleerdere diffs in lange tekstdelen. Een druk op de knop geeft een gestructureerd PDF-rapport met veranderingen. Bookmarks en links in dit document linken direct naar de beschrijvingen van alle veranderingen. De gebundelde Miktex-PDF-generator is geüpgraded naar versie 2.9.

In de nieuwe versie laat de weergave van verschillen in waarheidstabellen ook toevoegingen en verwijderingen expliciet zien, in plaats van te spreken over een verandering. Verder is het mechanisme om een transitie te identificeren verbeterd. Hierdoor kan de complete code van een transitielabel woord voor woord worden gescand.

Ten slotte biedt Powerdiff 8.1 een flexibele selectie van vergelijkingscriteria, zoals ’korte beschrijving‘, ’lange beschrijving‘ of ’attributen‘. Gebruikers kunnen ook bepaalde typen veranderingen filteren. Verder kunnen allerlei objecttypen worden weggelaten uit de rapportage.

 advertorial 

System engineering @ ASML, practices and challenges

During the first online session of the System Architecting Conference, on 25 January, Frank de Lange and Tom Castenmiller (ASML) will address the role of systems engineering and discuss the essences of the roadmapping process, the holistic system design and the product generation process. Register now for free.