Alexander Pil
9 December 2010

Leuven Innovation Networking Circle (Leuven.Inc) heeft een stichting opgericht die het ondernemerschap in Vlaanderen moet stimuleren. Stichting Leuven.Inc selecteert per jaar drie projecten die samen 25 tot 35 duizend euro ontvangen, meldt zakenmagazine Trends. Herman Daems wordt voorzitter. Ook KU Leuven-prominent en Leuven.Inc-voorzitter Koenraad Debackere en ex-Imec-topman Gilbert Declerck nemen zitting in het bestuur.

’De oprichting van de Stichting Leuven.Inc is een logische ontwikkeling‘, vindt Debackere. ’De stichting wenst ondernemerschap vanuit al haar facetten te stimuleren en een Vlaamse en Europese reputatie op te bouwen als mecenas voor de ondersteuning van maatschappelijk-economische projecten. Bijvoorbeeld door het uitreiken van een Stichting Leuven.Inc Prijs waarbij projecten in een competitieve omgeving worden geselecteerd en aangemoedigd.‘

Naast de stichting blijft Leuven.Inc zijn oorspronkelijke doel nastreven: een brug slaan tussen de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Via uitwisseling van kennis en ervaring stimuleert het netwerk wetenschappers, onderzoekers, jonge starters en technologische groeibedrijven in Vlaanderen tot continue innovatie. Leuven.Inc bestaat op dit moment uit ruim zeshonderd bedrijven en individuele leden. Het gaat dan niet alleen om Vlaamse inbreng maar ook om deelnemers uit de kennisregio‘s rond Aken, Cambridge, Eindhoven en Tampere.